12 februari 2008

Undersökning: varför finns vi till?

I den här bloggen reder vi ut de stora och angelägna livsfrågorna. Redan andra inlägget behandlade frågan om en Dry Martini ska vara skakad eller rörd, och nu närmar vi oss en kanske ännu mer grundläggande existentiell fråga: varför finns vi till? Vi går grundligt till väga och börjar med en attitydundersökning bland läsarna.

I högermarginalen på denna bloggsida hittar ni således just nu ett antal typiska sätt att svara på frågan. Jag hoppas att ni vill offra två musklick på att rösta på det ni tycker bäst motsvarar er egen inställning. Men är alla alternativen er totalt främmande får ni helt enkelt avstå från att rösta – här råder ingen röstplikt.

Jag ger undersökningen tre veckor för att ge resultatet en chans att bli signifikant. (Mitt antal besökare per dag är nämligen inte uppseendeväckande stort.) Därefter får ni min analys av alternativen och resultatet, så fort jag kommer till det.

Gå och rösta!

Uppdatering: Uppföljning finns

intressant? om existens, skapelse, evolution, filosofi, religion, livsåskådning.


2 comments:

Anonym sa...

Var det alla signifikanta alternativ man borde ha med?

Hade jag varit religiös ville jag att Herren kunde ha skapat oss, men absolut inte för att stärka sitt ego!

Fler svar kanske skulle ta fasta på att det vi gör medan vi finns till påverkar att vi sätter fler barn till världen, och göra människans existens till något annorlunda än djurens, utan att för den skull blanda in någon gudom.

Kanske "Vi finns till för att vi hoppas" (Omvändningen av "Finns det liv finns det hopp" fast ändå väldigt besläktat)

Eller att vi finns till för att vi är så fascinerade av att som enda art ha "blivit medvetna" eller vad det nu är som egentligen skiljer oss från djuren...

ctail sa...

Simon: Jag vill avstå från att gå i svaromål om undersökningens kvaliteter och syfte just nu, men jag ska ha dina kommentarer i minnet när jag följer upp resultatet.