08 april 2007

Regionala skillnader? Vilken skandal!

Ekot rapporterar att fordonsgasen är dyrare i Stockholm än på andra ställen. Underförstått att detta är något man borde bli upprörd över. Observera, nyheten är inte att fordonsgasen är för dyr i Stockholm, utan att den inte är exakt lika dyr som på andra ställen.

Vi får ofta nyheter om att saker är olika på olika ställen, särskilt från Ekot, och de är alltid lika obegripliga för mig. Sjukvårdsprioriteringarna görs olika i Kristianstad och i Göteborg. Det är inte lika lätt att få socialhjälp i Lomma som i Kävlinge. Jaha? Olika städer och regioner har olika förutsättningar, och olika beslutande församlingar som hanterar sådana saker. Vari ligger nyheten, och framför allt, vad är det att uppröras över? Varför har vi demokratiska val till landsting och kommuner om det förutsätts att de ska sköta sina affärer exakt lika?

Om jag sätter mig på ett tåg och åker mot sydväst befinner jag mig efter tjugo minuter i ett annat »land«. Där är det helt andra socialförsäkringsregler och bränsleskatter som gäller. I det mesta är livet där detsamma som här, men reglerna för hur medborgare och samhällsinstitutioner ska förhålla sig till varandra är i alla fall radikalt mycket mer annorlunda där än vad de skiljer mellan Ystad och Haparanda. Allt för att det var här arméerna blev stående när några krigsherrar senast gjorde upp på 1600-talet. Jag undrar när den nyheten ska komma på Ekot.

intressant? om media, Ekot


0 comments: